VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Ra Đi Để Trở Lại

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 505 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.29 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơ Đốc Nhân Nhận Thức Với Tâm Trí Mới (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tận Hiến (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sự Khước Từ Đáng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Tấn Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.