VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sứ Mạng Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/8/2017; P: 1/16/2017; 259 xem
Xem lần cuối 4/22/2017 15:45:59
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1, LA, US6846.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)8
2Vững Bước Đi Trên Khổ Đau (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)7
3Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Chữ Hiếu Trong Cơ Đốc Giáo (Trương Anh)2
5Chúa Thấy Chỗ Sâu Kín Của Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng