VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Sứ Mạng Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/8/2017; P: 1/16/2017; 368 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/3/2018 5:50:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam21157.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)8
2Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối (Mục Sư Hồ Thế Nhân)2
4Ứng Dụng Ân Sủng Quyền Năng Để Làm Chứng Cho Chúa (Mục Sư Dương Đình Nguyện)2
5Con ĐườngThương Khó (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng