VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Sứ Mạng Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/8/2017; P: 1/16/2017; 245 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 14:11:28
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1Richmond, VA, US1064.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)5
2Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
5Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng