VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Sứ Mạng Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/8/2017; P: 1/16/2017; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2018 16:37:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam15528.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Theo Chúa Dễ Hay Khó? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Yêu Đến Nỗi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Chân Dung Người Chồng Gương Mẫu (Minh Nguyên)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng