VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sứ Mạng Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/8/2017; P: 1/16/2017; 213 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 5:40:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of3192.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tình Yêu Trọn Vẹn (Mục Sư Hà Cẩm Tú)8
2Ân Tứ Dư Dật (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Yêu Thương! Kiên Nhẫn! (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
4Phước Cho Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)3
5Mục Đích Của Đức Chúa Trời Cho Gia Đình (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng