VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúng Ta Được Gọi Để Phản Chiếu Ánh Sáng Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 595 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 13:30:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1007.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Thay Đổi Hành Động (Pastor Dwayne Nordstrom)1
5Jan-25-09 (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.