VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Phương Cách Cảm Tạ Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
C:11/10/2013; 1907 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 8:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2042.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Biết Ơn Chúa: Hãy Tận Hiến (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Thánh Linh Trong Đời Tín Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Nguồn Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đấng Nắm Thời Gian (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.