VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/15/2013; 573 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 17:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.