VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Mong Chờ Nô-ên Đến

Lu-ca 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2013; 507 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.