VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Trông Đợi Trong Đêm Giáng Sinh

Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 528 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 3:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Muar, Malaysia2217.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vác Cây Thập Tự (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
2Làm Việc Lớn Hơn Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Chung Vai Góp Sức (Mục Sư Lê Duy Tín)1
4Xử Đẹp Với Người Xấu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Yêu Ai (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.