VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Trông Đợi Trong Đêm Giáng Sinh

Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 578 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 10:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.