VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Em-ma-nu-ên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/15/2013; 551 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 21:2:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Ma-thi-ơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Ma-thi-ơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US538.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chỗ Chúa Ngự (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Mệnh Lệnh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)3
3Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tiên Tri Và Bệnh Tật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.