VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Em-ma-nu-ên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/15/2013; 611 xem 11 lưu
Xem lần cuối 58.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Ma-thi-ơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Ma-thi-ơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US58.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
3Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Năm Mới - Rượu Mới, Bầu Da Mới (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.