VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Đã Lớn Lên, Chúng Ta Cũng Phải Vậy

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/12/2014; 672 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 2:57:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France16803.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Ba Chiều Kích Của Sự Bình An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
4Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.