VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Đã Lớn Lên, Chúng Ta Cũng Phải Vậy

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/12/2014; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.53 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)23
2Kinh Nghiệm Ly Hương Của Người Do Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Phải Và Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Vô Nhiễm? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.