VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1743 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 19:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5, Ma-thi-ơ 5, Mác 7, Phi-líp 4, Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5, Ma-thi-ơ 5, Mác 7, Phi-líp 4, Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3064.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhưng Trước Hết (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Tìm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Trong Lúc Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Đấng Yên Ủi & Thần Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.