VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Biết Ơn Để Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/26/2014; 680 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 1:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, Germany5804.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)77
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn (Pastor Art Garcia)2
5Điều Gì Là Ưu Tiên (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.