VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Biết Ơn Để Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/26/2014; 665 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 12:32:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3149.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Công Việc Chúa Giao Phó (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
2Tấm Lòng Hiếu Kính (Mục Sư Châu An Phước)1
3Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Tình Yêu Chân Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đối Nghịch Và Lời Mời (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.