VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Biết Ơn Để Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/26/2014; 667 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, , US0.90 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thình Lình Ngài Sẽ Đến (Pastor Monica Stenberg)3
2Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Kinh Nghiệm Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.