VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Phi-e-rơ Và Tiếng Gà Gáy

Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 646 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 22:9:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4822.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Hãnh Diện Vì Thuộc Hội Thánh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Chúa Về Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Cộng Đồng Đức Tin Sống Mạnh (Mục Sư Dương Đình Nguyện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.