VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ai Là Người Giải Hòa?

Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 684 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, 2 Ti-mô-thê 2, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, 2 Ti-mô-thê 2, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France808.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)6
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)4
4Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
5Đối Diện Với Uy Quyền (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.