VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Thương Xót Người Khốn Cùng

Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 679 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2070.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giô-sép Đừng Sợ (Mục Sư Ngô Đình Can)4
2Lòng Người (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Thờ Phượng Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.