VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Lời Nói Tốt Lành

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 499 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 1:1:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9416.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Tiến Chiếm Đất Hứa (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
5Sự Nhân Từ Đời Đời Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.