VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Lời Nói Tốt Lành

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 499 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 1:1:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9651.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Cứu Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Mùa Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Chúa Jê-sus Giáng Trần (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.