VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 568 xem 17 lưu
Xem lần cuối 44.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-na 2, Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-na 2, Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France44.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Biết (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Biết Chúa Nhiều Hơn (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
3Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Ta Đi Là Ích Lợi Cho Các Ngươi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sao Còn Khóc? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.