VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tội Lỗi Chúng Ta Sẻ Đổ Lại Trên Chúng Ta

Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 367 xem 6 lưu
Xem lần cuối 55.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Dân-số Ký 32, Hê-bơ-rơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Dân-số Ký 32, Hê-bơ-rơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US55.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đo Áp Huyết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Đủ Mọi Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Sự Kinh Khiếp Của Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Thánh Linh Trong Đời Tín Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.