VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1225 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 21:25:1
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 79.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 79.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam8567.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)6
2Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Điều Gì Xảy Ra Khi Một Cơ Đốc Nhân Ngã Lòng (Phần 1) (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tiếp Cứu Từ Cha (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Năng Quyền Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.