VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Sẵn Sàng Bước Tới

2 Phi-e-rơ 3:9; Ma-thi-ơ 5:13-14; Lu-ca 19:10; 1 Ti-mô-thê 1:15-16; Ma-thi-ơ 10:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 1503 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 22:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 3, Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 19, 1 Ti-mô-thê 1, Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3, Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 19, 1 Ti-mô-thê 1, Ma-thi-ơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France5592.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)37
2Chương Trình Chúa Dành Cho Bạn (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Một Nếp Sống Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Quyền năng của ngợi khen cảm tạ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.