VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tấm Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 473 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Quan, Vietnam16123.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Vội Bán Mất Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Đến Gần Với Ơn Trời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Đừng Lo Phiền (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Gánh Ách Giữa Đàng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.