VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chia Xẻ Câu Truyện Của Bạn

Lu-ca 8:4-5; Rô-ma 3:23; Mác 5:1-8; Lu-ca 8:4-8; Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 970 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 2:3:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8, Rô-ma 3, Mác 5, Lu-ca 8, Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8, Rô-ma 3, Mác 5, Lu-ca 8, Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US11649.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tôn Kính Chúa Bằng Của Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng Khác (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao Lô (Mục Sư Phan Minh Hội)1
5Được Lựa Chọn (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.