VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Trải Nghiệm Cuộc Đời Với Chúa

Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/7/2014; 574 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:14:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France5532.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên! (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Bài Ca Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Vô Tử? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Những Ta-lâng Sống Động (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.