VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 557 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 6:11:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 90.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 90.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US848.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Làm Sao Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Năm Mới Mọi Sự Đều Mới (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Hãy Cùng Ra Khơi Với Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.