VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Vô Nơi Bết-lê-hem

Lu-ca 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 746 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 9:45:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin, Lễ Giáng Sinh, .


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8053.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)8
2Rước Hòm Giao Ước (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tấm Lòng Người Cùi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Đức Chúa Trời Chống Cự Kẻ Kiêu Ngạo Nhưng Ban Ơn Cho Người Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.