VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Vô Nơi Bết-lê-hem

Lu-ca 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 747 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin, Lễ Giáng Sinh, .


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Thánh Hóa Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tấm Lòng Người Cùi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Xin Chúa Chửa Lành Tội Nóng Giận (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Vì Jêsus Sống - Because Jesus Lives (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Gặp Gỡ Chúa Giê-xu: Kinh Nghiệm Nước Hằng Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.