VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Dâng Lời Cảm Tạ

Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 592 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 14:50:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6523.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sao Ghét Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Rượu Mới Chứa Trong Bình Mới (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Đức Tin Chân Thành (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.