VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Hòa Bình Đã Đến Sao Thế Giời Vẫn Còn Chiến Tranh

Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 715 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 20:41:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.