VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Hòa Bình Đã Đến Sao Thế Giời Vẫn Còn Chiến Tranh

Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 692 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 6:15:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US6568.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)21
2Kinh Nghiệm Ly Hương Của Người Do Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Phải Và Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Muốn Được Giải Cứu Không? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.