VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Hòa Bình Đã Đến Sao Thế Giời Vẫn Còn Chiến Tranh

Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 692 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.51 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.51 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
4Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.