VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/4/2014; P: 12/26/2014; 744 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 19:48:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France6218.65 phút
2Roubaix, France6218.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Một Thời Hay Đời Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Tình Yêu Ban Đầu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Gặp gỡ Chúa Giê xu (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.