VietChristian
VietChristian
nghe.app

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/4/2014; P: 12/26/2014; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.25 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Yêu Người Lân Cận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hồn Việt (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.