VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 1228 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 2:46:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.