VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ưu Tiên Thì Giờ Cho Những Điều Quan Trọng

Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 2032 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 21:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5, Ma-thi-ơ 6, Truyền-đạo 8, Thi-thiên 90.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5, Ma-thi-ơ 6, Truyền-đạo 8, Thi-thiên 90.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.