VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Tại Sao Phải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1311 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 14:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation1583.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ngày Mồng Một Tháng Giêng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.