VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 1207 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 12:9:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 47, Sáng-thế Ký 48, Sáng-thế Ký 48.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 47, Sáng-thế Ký 48, Sáng-thế Ký 48.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France1990.20 phút
2, France1990.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)6
3Đời Sống Tỏa Hương (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
4Hãy Thức Canh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Bảo Vệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.