VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Theo Chúa Xa Xa

Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/28/2019 16:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1, 33251.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bỏ Sự Sống Mình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Người Bị Băng Huyết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Nhen Lại Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thiện)2
4Chúa Ôi, Ngài Là Tất Cả Của Con (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Áp Dụng Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.