VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Vượt Qua

Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 752 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 16:32:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, France891.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
3Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)4
4Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
5Một Bắt Đầu Mới III (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.