VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Thương Vô Cùng Khó Vô Tận

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/21/2015; P: 3/22/2015; 882 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 13:52:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin, .


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4292.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Những Người Cha Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Trung Tín Được Nhấc Lên Cao (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Tín Đồ Thật III: Những Mối Quan Hệ Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.