VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đối Phó Hữu Hiệu Với Tội

1 Giăng 1:9; Gia-cơ 4:8-10; Lu-ca 19:8; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 601 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 22:8:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 1, Gia-cơ 4, Lu-ca 19, Ma-thi-ơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 1, Gia-cơ 4, Lu-ca 19, Ma-thi-ơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1857.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Hiểu Trọn Sự Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sự Cám Dỗ Và Điều Ác (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chúa Giê-xu Thay Đổi Mọi Điều (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.