VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Dealing Effectively With Sin

1 Giăng 1:9; Gia-cơ 4:8-10; Lu-ca 19:8; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 176 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 0:47:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 1, Gia-cơ 4, Lu-ca 19, Ma-thi-ơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 1, Gia-cơ 4, Lu-ca 19, Ma-thi-ơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US8906.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Thời Gian Ngừng Lại! (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Ý Nghĩa Lễ Báp-tem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Biết Ơn Chúa: Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.