VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tận Hưởng Chúa Hằng Ngày

Ma-thi-ơ 4:4; Mác 1:35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 672 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 10:10:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US6397.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Đức Thánh Linh Dạy Dỗ Khi Nào? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Được Gọi Thánh Sống Cũng Thánh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Chết con người bản ngã để sống trong Quyền năng Phục sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.