VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Sự Thăng Thiên Của Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, Thailand12510.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Quyết Định Trọng Đại (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.