VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sự Thăng Thiên Của Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Tạ Ơn Phải Lẽ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hương Thơm Đấng Christ (Mục Sư Đặng Minh Trí)2
3Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Thánh Nhân Hành Đạo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Sáu Cách Tỏ Lòng Yêu Kính Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.