VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:33:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France550.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Hãy Nhớ Lại (Mục Sư Châu An Phước)2
3Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.