VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 5:39:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1828.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Nhân Hành Đạo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Xứ Thánh Và Đất Thánh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Gia Đình Thuộc Về Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.