VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:33:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France2188.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa (Pastor Michael Proud)3
2Hội Thánh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Làm Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.