VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Lời Hứa Đáng Tin Cậy

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 21:46:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France1632.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Nhớ Lại Sự Thành Tín Của Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Giữ Đạo Chân Thật (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Các Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.