VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lời Hứa Đáng Tin Cậy

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.18 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)6
2Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Những Đồn Lũy (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Hạnh Ngộ Giữa Đêm Khuya (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.