VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Đấng Dẫn Lối

Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 462 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 23:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Italy13677.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Đối Phó Với Bịnh Dịch Covid-19 (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
3Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.