VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chúa Đấng Dẫn Lối

Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 16:3:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US9905.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngã Lòng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Ánh Sáng Tình Yêu (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
5Tin Cậy - Kính Sợ Chúa (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.